Skip to content
ไอศกรีมบนแบนเนอร์

เหมาะสำหรับเด็ก

ที่วอลล์ เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับขนมเป็นครั้งคราวโดยยังคงความสมดุลของโภชนาการและการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

ไอศกรีมเป็น 'ขนมกินเล่น' และเราได้ออกแบบไอศกรีมสำหรับเด็กของเราเป็นพิเศษเพื่อให้มีรสชาติ ผิวสัมผัส รูปทรงและสีสันที่สนุกสนาน ขณะเดียวกันก็ยึดหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการที่เข้มงวด

ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนกว่า 1 พันล้านคนในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่านแผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของยูนิลีเวอร์

ดังนั้น เราจึงแสดงความรับผิดชอบโดยการตั้งกฎเกณฑ์ทางโภชนาการที่เข้มงวดให้ไอศกรีมสำหรับเด็กของเราทุกรส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่ว่าผลิตภัณ์ฑสำหรับเด็กของเราทั้งหมดจะมีปริมาณสารอาหารเหล่านี้ไม่เกิน: 

  • 110 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค      
  • ไขมันอิ่มตัว 3 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค  
  • น้ำตาลเสริม 20 กรัมต่อน้ำหนัก 100 กรัม