Skip to content

เอเชียน ดีไลท์ คัพ ลิ้นจี่

ไอศกรีมหวานเย็นรสลิ้นจี่ พร้อมชิ้นเนื้อลิ้นจี่จักรพรรดิ์แท้ ที่ให้ความหวานอมเปรี้ยว เคี้ยวเพลิน เต็มเครื่องชิ้นลิ้นจี่ เต็มคำแบบสดชื่นคลายร้อน
90ml
เอเชียน ดีไลท์ คัพ ลิ้นจี่
ไอศกรีมหวานเย็นรสลิ้นจี่ พร้อมชิ้นเนื้อลิ้นจี่จักรพรรดิ์แท้ ที่ให้ความหวานอมเปรี้ยว เคี้ยวเพลิน เต็มเครื่องชิ้นลิ้นจี่ เต็มคำแบบสดชื่นคลายร้อน
ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 22% น้ำตาล 16%กลูโคสไซรัป 5% สารทำให้คงตัว (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 412, INS 410, INS 407) สารให้ความข้นเหนียว (INS 1422) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ เกลือ สีสังเคราะห์ (INS 122)