ข้าวโพดหวาน 25% กะทิ 13% น้ำตาล 11% มะพร้าวบด 5% กลูโคสไซรัป 4% ผลิตภัณฑ์นม (เวย์โปรตีนเข้มข้น, ผงเวย์) 3% น้ำมันมะพร้าว 1% แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ สารทำให้คงตัว (INS 412, INS 410, INS 407) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สีสังเคราะห์ (INS 102) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากนม  
Serving size: 
Serving per container: