ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 22% น้ำตาล 16%กลูโคสไซรัป 5% สารทำให้คงตัว (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 412, INS 410, INS 407) สารให้ความข้นเหนียว (INS 1422) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ เกลือ สีสังเคราะห์ (INS 122)

 

Serving size: 
Serving per container: