ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 18% สารทำให้คงตัว (INS 410, INS 412) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) สีสังเคราะห์ (INS 122, INS 133) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

 

Serving size: 
Serving per container: