ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 14% กลูโคสไซรัป 4% น้ำสับปะรดเข้มข้น 0.3% สารทำให้คงตัว (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 410, INS 412) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นธรรมชาติ และสีสังเคราะห์ (INS 102, INS 110) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมีผลิตภัณฑ์จากนม

 

Serving size: 
Serving per container: