ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 16% กลูโคสไซรัป 3% เวย์โปรตีนเข้มข้น 3% น้ำมันปาล์ม 3% ผงเวย์ 1% สารทำให้คงตัว (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 410, INS 412, INS 407) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นธรรมชาติ กลิ่นเลียนธรรมชาติ สีสังเคราะห์ (INS 133) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากนม

 

Serving size: 
Serving per container: