น้ำตาล 21% กลูโคสไซรัป 2% สารทำให้คงตัว (INS 410, INS 407) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) สีธรรมชาติ (INS 150d) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ เกลือ

 

Serving size: 
Serving per container: