น้ำตาล 13% กลูโคสไซรัป 8% นมและผลิตภัณฑ์นม (เวย์โปรตีนเข้มข้น, ผงเวย์, นมผงขาดมันเนย) 7% น้ำมันพืช 5% ผงโกโก้ 2% สตรอเบอร์รีบด 1% สารทำให้คงตัว (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 410, INS 412, INS 407) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) สีสังเคราะห์ (INS 112, INS 102, INS 110, INS 133) ข้อมูลผู้แพ้สารอาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากนม อาจมีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและข้าวบาร์เลย์

 

Serving size: 
Serving per container: