ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 13% ฟรุกโตส 2% น้ำมันมะพร้าว 1% สารทำให้คงตัว (INS 412, INS 410) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ สีสังเคราะห์ (INS 102, INS 110, INS 122) มี ไอ เอส พี ชนิด 3 เอช พี แอล ซี12 ใช้ Ice Structuring Protein type III HPLC12*

 

Serving size: 
Serving per container: