ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 18% สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) สารทำให้คงตัว (INS 412, INS 407) แต่งกลิ่นธรรมชาติ สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 124) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: อาจมีผลิตภัณฑ์จากนม และเลซิตินจากถั่วเหลือง

 

Serving size: 
Serving per container: