ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 16% กลูโคสไซรัป 15% สารทำให้คงตัว (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 407, INS 410) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 331(iii)) แต่งกลิ่นสังเคราะห์ สีสังเคราะห์ (INS 122, INS 110) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: อาจมีผลิตภัณฑ์จากนม เลซิตินจากถั่วเหลือง ถั่วลิสงและถั่วที่มีเปลือกแข็ง

 

Serving size: 
Serving per container: