ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 17% คูเวอร์เจอร์เขียว 4% สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) สารทำให้คงตัว (INS 412, INS 407) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i)) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 122, INS 102, INS 133) สีธรรมชาติ (INS100(i)) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากนมและเลซิตินจากถั่วเหลือง

 

Serving size: 
Serving per container: