ส่วนประกอบโดยประมาณ: น้ำตาล 18% สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) สารทำให้คงตัว (INS 412, INS 407) สีธรรมชาติ (INS 150d) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: อาจมีผลิตภัณฑ์จากนมและเลซิตินจากถั่วเหลือง

 

Serving size: 
Serving per container: