น้ำตาล 14% กลูโคสไซรัป 9% ลอดช่อง 7% ผลิตภัณฑ์นม (เวย์โปรตีนเข้มข้น, ผงเวย์) 6% น้ำมันพืช 5% ข้าวโพด 1% ขนุน 1% อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สารทำให้คงตัว (INS 412, INS 410, INS 407) สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ มีผลิตภัณฑ์จากนม อาจมีเลซิตินจากถั่วเหลือง กลูเตนจากแป้งสาลีและข้าวบาร์เลย์

 

Serving size: 
Serving per container: